×
თაბაშირ მუყაოს ფილა
აკვაპანელის ფილა
ფითხი და წებოცემენტი
პროფილი
აქსესუარები
იზოლაცია
გრუნტი
AMF ამსტრონგი
კაპაროლის საღებავები
საბათქაშე (სალესი) მანქანა
დეკორატიული ბათქაში ფასადებისათვის
kshop

კნაუფის - იზოლაცია

 

"მინერალ პლუსი" არის მინერალური ბამბით დამზადებული საიზოლაციო ფილა, რომელიც გამოიყენება სითბური და ხმის იზოლაციისთვის შიდა ტიხრებისა და ვინტელირებად ფასადებში.

სითბურ და აკუსტიკურ იზოლაციასთან ერთად ასევე გააჩნია მაღალი ცეცხლმედეგობა.

 

ჩვენს კატალოგში წარმოდგენილია ორი ძირთადი საშუალება, შენობა-ნაგებობის დათფუნების და ხმის იზოლაცისთვის.

 

 

მინა ბამბა - 

(TR 039) 

(TR 040) 

(TR 044)

შიდა ტიხრების მინერალური ფილა 

 

 

 

ქვა ბამბა მინერალური CFB

ფასადების საიზოლაციო ფილა

 

თბო-რულონი 040(TR 040) - უნივერსალური თბოსაიზოლაციო მასალა მინაბოჩკოს ბაზაზე, წარმოებულია EUCEB ტექნოლოგიით. ქვს მაღალი თბოსაიზოლაციო და ხმისიზოლაციის მაჩვენებელი.

გამოვიყენოთ ჰორიზონტალურ კონსტრუქციებში მასალაზე უშუალოდ დატვირთივ გარეშე კერზოდ:

ასევე შესაძლებელია მასალის გამოყენება ვერტიკალურ კონსტრუქციებში: მზიდი გარე კედლები, ტიხრები, რომლებიც განკუთვნილია სხვადასხვა ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ფართების იზოლაციისთვის.
მასალა ყენდება მზიდ კონსტრუქციებს შორის მიბჯენით, საგებების და კონსტრუქციის ელემენტების შეერთების ადგილებში შეპირაპირების გარეშე.
მოწოდება ხდება რულონებათ დამატებით კომპრესიის ტრანსპორტირებისას.

 

თბო-რულონი 044 (TR 044) - თბოსაიზოლაციო და ხმის საიზოლაციო მასლალაა. ოპტომალური გადაწყვეტილებაა კერზო სახლების მშენებლობის სექტორში.

თბო-რულონი 041 (TR 041) - განკუთვნილია დახრილი და ჰორიზონტალურ კონსტრუქციებისთვის, კარკაში მიბჩენის დაყენების გზით. ასევე მასალის გამოყენება დაშვებულია ვერტიკალურ ლონსტრუქციებშიც. 

 

 

 

 

თბოიზოლაცია

 

მასალის სტრუქტურისა და ბოჭკოების თვისებების წყალობით „კნაუფ ინსულეიშენ“- ის მინერალირუ ბამბის პროდუქციას ახასიათებს მაღალი თბოსაიზოლაციო თვისებები და მცირე წონა.

ეს მახასიათებელი ნებისმიერი თბოსაიზოლავიო მასლის ძირეული მაჩვენებელია და საჭიროა სამშენებლო თბოგადაცემისადმი წინაღობის გაანგარიშებისთვის. თბოიზოლაცია საშუალებას

იძლევა მინიმუმამდე დაყვანილ იქნას სითბოს დანაკარგი შენობა-ნაგებობის გადამღობი კონსტრუქციების მეშვეობით, შესაბამისად მნიშვნელოვნად შემცირდეს ენერგის ხარჯი და გაიზარდოს

შენობა-ნაგებობის ენერგო ეფექტურობა. მასალის თბოსაიზოლაციო თვისებები ქმნის მაქსიმალურად კომფორტულ პირობებს შენობაში მთელი წლის განმავლობაში, წლის ცივ პერიოდში სითბოს

შენარჩუნებით, ხოლო თბილ პერიოდში - სასიამოვნო სიგრილის შენარჩუნებით

 

ენერგოდაზოგვა

 

მინერალური ბამბის თბოსაიზოლაციო მასალების გამოყენების შედეგად მცირდება მცირდება ფართში კომფორტული ტემპერატურის შენარჩუნებისთვის საჭირო დანახარჯები.

ენერგომოხმარების შემცირების შედეგად მცირდება შენობის შიგნით ფართების გათბობისას ან გაგრილების დანახარჯები. თბოიზოლაციის ღირებულება შემდეგში ანაზღაურდება მოკლე ვადაში.

 

მაღალი ბგერსაიზოლაციო უნარი

 

„კნაუფ ინსულეიშენ“ -ის მინერალური ბამბის თბოიზოლაცის ბოჩკოვანი სტრუქტურის წყალობით აქვს მაღალი ბგერათსაიზულაციო უნარი. მასალის ბოჭკოები შთანთქავენ ბგერითი ტალღების

ენერგიას მთელი სიხშირების დიაპაზონში. პროდუქცის გამოყენება შესაძლებლობას იძლევა, ეფექტურად გადაწყდეს ფართებში ბგერათიზოლაცის საკითხები და ასევე შემცირდეს ბგერითი დონე მეზობელ ფაეთებში.

 

სახანძრო უსაფრთხოება

 

მინერალური ბამბის პროდუქცის ფიძეს წარმოადგენს, არაწვადი ბუნებრივი კომპონენტები, რაც მინერალური ბამბის ბოჩკოებს საშუალებას აძლევს, იმუშაონ ფართო ტემპერატურულ დიაპაზონში.

ეს ნიშნავს, რომ „კნაუფ ინსულეიშენ“-ის თბოსაიზოლაციო მასალები გამოყენება, ხელს უშლი ცეცხლის გავრცელებას და ფართების გაკვამლიანებას ხანძრის შემთხვევაში.

 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო თბოიზოლაცია

 

„კნაუფ ინსულეიშენ“-ის პორიუქცია მზადდება ბუნებრივი მასალებისგან, წარმოება ხდება მაღალტექნოლოგიური თანამედროვე მოწყობილობების გამოყენებით .პროდუქციამ გაიარა ყველა საჭურო ტოქსიკოლოგიური

და რადიოლოგიური კვლევა. პროდუქტი უსაფრთხოა ჯანმრთელობისთვის და გარემოსთვის, რაც დასტურდება სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური დასკვნებით და ორგანიზაციის EUCEB საერთაშორისო სერთიფიკქტით.

საერთაშორისო სერთიფიკატი ადასტურებს „კნაუფის ინსულეშენ“-ის პროდუქციის შესაბამის ევროპულ დირექტივასთან NK8340:

 

მაღალი სიმტკიცე დეფორმაციისას

 

თბოსაიზოლაციო მასალებისთვის მნიშვნელოვან მაჩვენებელს წარმოადგენს კუმშვის სიმტკიცე 10% - იანი დეფორმაციისას. კნაუის მასალებს აქვს შესანიშნავი მაჩვენებელი

და ხასიათდებიან დაბალი კუმშვადობით, რაც შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციას ხანგამძლეს ხდის.

 

მაღალი სიმტკიცის ფენები გახევისადმი

 

კნაუფის თბოსაიზოლაციო მასალები მინერალური ბამბის ხალიჩის ფორმირების განსაკუთრებული ტექნოლოგიისას კარგი ადჰეზიის გარდა უზრუნველყოფს კონსტრუქციის

მთლიაბას ბოჩკოების ერთმანეთსი მტკიცედ შეკვრის წყალობით, რაც განსაზღვრავს სიმტკიცეს ფენების გახევისადმი.

 

ორთქლშეღწევადობა

 

კნაუფის თბოსაიზოლაციო მასალების ბოჩკოვანი სტრუქტურა უზრუნველყოფს წყლის ორთქლის მაღალ შეღწევადობას. თბო იზპლაცის ამ მნიშვნელოვან თვისებას

„სუნთქვის“ - წყალობით წყლის ორთქლი შეუფერხებლად ტოვებს ფართს, გადის სამშენებლო მასალებში და დაბათბუნებლის ფენაში, რის გამოც შენარჩუნდება შენობაში

ადამიანებისთვის კომფორტული ტენიანობის ჰავა.

 

კნაუფის თბოიზოლაცის მასალები ექვემდებარება მეორად გადამუშავებას.

 

კნაუფის სხვა სისტემების შეგიძლიათ იხილოთ ბმულებზე: